Par biedrību

RAKUS operāciju zāle

Biedrības nosaukums ir Biedrība „Latvijas Ķirurgu asociācija”. (turpmāk tekstā – „LĶA” saīsināti) ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kura savā darbībā vadās no Latvijas Valsts likumiem un normatīvajiem aktiem, statūtiem un dalībnieku pilnsapulces lēmumiem.