Strukūra

Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" valde:

Dr. med. Artūrs Ozoliņš
Doc. Artūrs Ozoliņš
Doc. Haralds Plaudis
Asoc.prof. Haralds Plaudis
Dr. Ventis Beķeris
Dr. Ventis Beķeris
Prof.h.c. Uldis Mauriņš
Prof.h.c. Uldis Mauriņš
Dr. Jurijs Miščuks
Dr. Jurijs Miščuks
Dr. Viesturs Rozītis
Dr. Viesturs Rozītis
Doc. Armands Sīviņš
Asoc.prof. Armands Sīviņš
Dr. Jurijs Stepanovs
Dr. Jurijs Stepanovs
Dr. Juris Žarinovs
Dr. Juris Žarinovs

Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" valdes biroja vadītāja

 

Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" goda biedri:

  • Prof. Jānis Volkolakovs
  • Doc. Anatolijs Nikitins
  • Doc. Gunārs Purmalis
  • Dr. Voldemārs Brūns
  • Prof. Andrejs Pavārs
  • Dr. Benita Feldmane