top of page

LĶA Valdes paziņojums

LĶA Valde informē, ka, balstoties uz 2023. gada 23. augusta Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas komisijas ķirurga specialitātē komisijas sēdes (sēdes protokola nr. 3/R-2023) lēmumu, kurš apstiprināts Latvijas Ķirurgu asociācijas Valdes sēdē 2023. gada 30. augustā (sēdes protokola nr. LĶA 16/23), veiktas izmaiņas LĶA sertifikācijas norises kārtībā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 (Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§), Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība). Saskaņā ar kurām sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām: pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude - sertificējamais kārto testa veidā, kur no 100 jautājumiem pozitīvām atbildēm jābūt ne mazākām par 75%, otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude – sertificējamais mutiski veic klīniskā gadījuma analīzi. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Comments


bottom of page