top of page


27.martā mūžībā devies bijušais RSU docents un PSKUS ķirurgs Izidors Sjakste.

Izidors Sjakste dzimis Ludzas apriņķa Nirzas pagasta Sjakstu ciemā. Mācījies Raipoles pamatskolā, Ludzas vidusskolā. Pēc Rīgas Medicīnas institūta absolvēšanas 1954.gadā bijis aspirants, vēlāk sācis strādāt par asistentu. 1961. gadā aizstāvējis kandidāta disertāciju. Kopš 1965. gada Rīgas Medicīnas institūta (tagad – RSU) docents, no 1963. gada līdz 1978. gadam bijis Rīgas Medicīnas institūta mācību prorektors, līdztekus tam strādājis Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas Ķirurģijas klīnikā. Zinātnes laukā strādājis pie kuņģa ķirurģijas un citām problēmām. Turpat pussimts zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors, vai līdzautors. Docents bija ļoti iemīļots un cienīts ķirurgs un pedagogs. Kolēģi viņu atceras kā mierīgu, pozitīvu un ļoti labsirdīgu cilvēku un pasniedzēju, kuram piemita punktualitāte, disciplīna un augsta atbildības sajūta.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem!


Izvadīšana 6.aprīlī plkst. 12.00 Pokrova kapos.

LĶA Valde informē, ka, balstoties uz 2023. gada 23. augusta Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas komisijas ķirurga specialitātē komisijas sēdes (sēdes protokola nr. 3/R-2023) lēmumu, kurš apstiprināts Latvijas Ķirurgu asociācijas Valdes sēdē 2023. gada 30. augustā (sēdes protokola nr. LĶA 16/23), veiktas izmaiņas LĶA sertifikācijas norises kārtībā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 (Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§), Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība). Saskaņā ar kurām sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām: pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude - sertificējamais kārto testa veidā, kur no 100 jautājumiem pozitīvām atbildēm jābūt ne mazākām par 75%, otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude – sertificējamais mutiski veic klīniskā gadījuma analīzi. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Sistēmiski lietojamās un inhalējamās fluorhinolonu grupas antibiotikas – atgādinājums par lietošanas ierobežojumiem


Cien. veselības aprūpes speciālist! Šajā vēstulē iekļautā informācija attiecas uz visām Latvijā reģistrētām zālēm, kas satur šādas aktīvās vielas: ciprofloksacīns, levofloksacīns, moksifloksacīns, norfloksacīns, ofloksacīns, delafloksacīns. Fluorhinolonu grupas antibiotiku reģistrācijas apliecības īpašnieki pēc saskaņošanas ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un Zāļu valsts aģentūru (ZVA) vēlas Jums atgādināt tālāk minēto. Lasīt tālāk:

Fluorhinoloni VVAS_LV_final
.pdf
Download PDF • 167KB

bottom of page