top of page

Sertifikācijas komisijas sēdes 2024. gadā

Calendar

Sertifikācijai iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Iesniegums LĀB Ķirurģijas sertifikācijas komisijai par sertifikācijas dokumentu izskatīšanu sertifikācijas procesa veikšanai
2. Sertifikācijas lapa (Pielikums Nr.2) aizpildīta I un II daļa
3. Profesionālās darbības pārskats par 5 rezidentūras gadiem
4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību (augstskolas diploms)
5. Izglītības dokumenta kopija par iegūto pamatspecialitāti (rezidentūras beigšanas diploms)
6. Izglītības iestādes izziņa par izglītības programmas apguvi
7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu (maksa par sertifikāciju jāpārskaita LĀB, rekvizītus skatīt zemāk)

Sertifikācijas maksa 59,76 EUR

Resertifikācijai iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Iesniegums LĀB Ķirurģijas sertifikācijas komisijai par resertifikācijas procesa veikšanu (Resertificējamās personas iesniegums)
2. Resertifikācijas lapa (Pielikums Nr.3) aizpildīta I un II daļa
3. Profesionālās darbības pārskats par iepriekšējo sertifikāta periodu (5 gadi)
4. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu (maksa par resertifikāciju jāpārskaita LĀB, rekvizītus skatīt zemāk)
5. Dokumentu kopijas kas apliecina 250 tālākizglītības punktu (TIP) iegūšanu, no kuriem 60% iegūti ar pamatspecialitāti saistītos pasākumos

Resertifikācijas maksa 48,38 EUR

Sertifikācijas / resertifikācijas dokumenti un veidlapas

LĶA sertifikācijas
un resertifikācijas nolikums
Resertificējamās personas iesniegums
Tālākizglītības punktu atšifrējums
Sertifikācijas kārtība
(MK noteikumi Nr.943)
Sertifikācijas lapa
(Pielikums Nr.2)
Rezidentūras laikā veikto operāciju minimums
Resertifikācijas lapa - darbs ārpus Latvijas
Sertificējamās personas iesniegums
Resertifikācijas lapa (Pielikums Nr.3)
Individuālā darba
atskaites forma

Kontaktpersona: Dr. Darija Soldatenkova

Tel. 28258266, e-pasts: darija_soldatenkova@inbox.lv

Darba laiks: pirmdienās un trešdienās, plkst. 17:00-18:00

Rekvizīti


Latvijas Ārstu biedrība

Reģ.nr. 40008000051

Adrese Skolas iela 3, Rīga, LV-1010

Konta numurs: LV27HABA0551035992836

Banka: AS „Swedbank”

Maksājuma mērķis:

Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju, vārds, uzvārds, personas kods, specialitāte.

bottom of page