top of page

LĶA VALDES PAZIŅOJUMS

notification-bell_6828737_edited.png

LĶA Valde informē, ka, balstoties uz 2023. gada 23. augusta Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas komisijas ķirurga specialitātē komisijas sēdes (sēdes protokola nr. 3/R-2023) lēmumu, kurš apstiprināts Latvijas Ķirurgu asociācijas Valdes sēdē 2023. gada 30. augustā (sēdes protokola nr. LĶA 16/23), veiktas izmaiņas LĶA sertifikācijas norises kārtībā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 (Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§), Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība). Saskaņā ar kurām sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām: pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude - sertificējamais kārto testa veidā, kur no 100 jautājumiem pozitīvām atbildēm jābūt ne mazākām par 75%, otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude – sertificējamais mutiski veic klīniskā gadījuma analīzi. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

Starptautiskā biedrība "International Hepato-Pancreatico-Biliary Association (IHPBA)" ielūdz uz kongresu, kas notiks Keiptaunā, Dienvidāfrikas Republikā

cape_town_2-480x320.png

24.05.2024, Klaipēda

Mayo Clinic Days 2024 konference notiks

2024. gada 24. maijā Klaipēdā, Lietuvā.

klaipeda.jpeg

02.-04.10.2024

Antverpenē 2024. gada 02.-04. oktobrī norisināsies

43. Eiropas ķirurģiskās onkoloģijas biedrības (ESSO) konference

Antwerp.jpeg
Informācija sekos

22.-23.11.2024

LĶA Rudens zinātniskā konference notiks

2024. gada 23.-24. novembrī. Informācija par norisi sekos.

stradini10-1024x700.jpeg
bottom of page