Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" goda biedri:

Prof. Jānis Volkolakovs

Doc. Anatolijs Nikitins

Doc. Gunārs Purmalis

Dr. Voldemārs Brūns

Prof. Andrejs Pavārs

Dr. Benita Feldmane