Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" valde

Asoc. prof. Artūrs Ozoliņš
LĶA prezidents
Asoc.prof. Haralds Plaudis
LĶA viceprezidents
Dr. Ventis Beķeris
LĶA valdes loceklis
Prof.h.c. Uldis Mauriņš
LĶA valdes loceklis
Dr. Jurijs Miščuks
LĶA valdes loceklis
Dr. Viesturs Rozītis
LĶA valdes loceklis
Doc. Armands Sīviņš
LĶA valdes loceklis
Dr. Jurijs Stepanovs
LĶA valdes loceklis
Dr. Juris Žarinovs
LĶA valdes loceklis
Show More

Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" valdes biroja vadītāja

Dr. Džineta Heinrihsone
Show More

26559606