Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" valde

Asoc. prof. Artūrs Ozoliņš
Asoc. prof. Artūrs Ozoliņš

LĶA prezidents

Asoc.prof. Haralds Plaudis
Asoc.prof. Haralds Plaudis

LĶA viceprezidents

Dr. Ventis Beķeris
Dr. Ventis Beķeris

LĶA valdes loceklis

Prof.h.c. Uldis Mauriņš
Prof.h.c. Uldis Mauriņš

LĶA valdes loceklis

Dr. Jurijs Miščuks
Dr. Jurijs Miščuks

LĶA valdes loceklis

Dr. Viesturs Rozītis
Dr. Viesturs Rozītis

LĶA valdes loceklis

Doc. Armands Sīviņš
Doc. Armands Sīviņš

LĶA valdes loceklis

Dr. Jurijs Stepanovs
Dr. Jurijs Stepanovs

LĶA valdes loceklis

Dr. Juris Žarinovs
Dr. Juris Žarinovs

LĶA valdes loceklis

Biedrības "Latvijas Ķirurgu asociācija" valdes biroja vadītāja

Dr. Džineta Heinrihsone
Dr. Džineta Heinrihsone