Rekvizīti

Latvijas Ķirurgu asociācija​

Reģ.nr. 40008004246

Adrese Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

Konta numurs: LV09UNLA0002021469876

Banka: SEB banka